emrâz


emrâz
(A.)
[ ضاﺮﻡا ]
hastalıklar.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • emraz — is., ç., esk., Ar. emrāż Hastalıklar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EMRAZ — (Maraz. C.) Hastalıklar. Marazlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I KALBİYE — Kalb hastalıkları.(Arkadaş! Kalb ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulum u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek mânevi olan hastalıklar, insanları aklî ilimlere teşvik ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I AKLİYE — Akıl hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I ASABİYE — Sinir hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I AYNİYYE — Göz hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I DAHİLİYE — Dahilî hastalıklar, iç hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I EFRENCİYE — Frengi hastalıkları, efrenci marazları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I NİSAİYE — Kadın hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I SÂRİYE — Geçici, bulaşıcı, sâri hastalıklar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük